Piknik artystyczny – podsumowanie projektu

Piknik artystyczny podsumował wszystkie działania jakie zrealizowano przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi w ramach projektu “W ogrodzie piękna czyli o przyrodzie i sztuce ” sfinansowanym ze środków Fundacji im. J. K. Steczkowskiego.
Piknik skierowany był do wszystkich uczestników projektu, przedstawicieli władz samorządowych, partnerów oraz rodziców.

Program pikniku artystycznego zawierał w sobie jednocześnie atrakcje dla dzieci oraz cześć merytoryczną przeznaczoną dla dorosłych, dotyczącą zrealizowanego projektu. Teatr “Bajdurka” z Rabki przedstawił inscenizację teatralno-muzyczną zawierającą w sobie motywy dotyczące sztuki i przyrody. Zaproszeni goście mogli zobaczyć przygotowaną przez koordynatorów przedszkolnych projekcję multimedialną podsumowującą wszystkie działania. W trakcie pikniku wystawione były zielniki tworzone wspólnie przez rodziców i dzieci, impresjonistyczne obrazy malowane przez dzieci, siatki tematyczne oraz inne materiały pomocnicze przygotowane na cele projektu. Można też było zobaczyć witraże, które dzieci wykonały w trakcie wizyty w Muzeum Narodowym.

Piknik podsumowujący projekt pozwolił podzielić się doświadczeniami oraz skosztować wypieków przygotowanych przez rodziców. Podsumowując wspólne działanie jakie zrealizowano z przedszkolami z Wielkiej Wsi, Oddziału Zamiejscowego w Białym Kościele, Modlniczki oraz partnerami i rodzicami projekt pozwolił emocjonalnie zaangażować się dzieciom, dostarczyć nowych wiadomości nowych umiejętności. Projekt obejmował rozwój kultury estetycznej i wielostronne kształtowanie osobowości dzieci przez możliwość bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem pewnych eksperymentów jakie zrealizowano na poszczególnych etapach. Wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia dziękujemy.

Zaproszeni goście oglądają zielniki i inne materiały wykonane na cele projektu

Teatr Bajdurka z Rabki przedstawił inscenizację zawierającą motywy sztuki i przyrody

Dzieci wspólnie z zaproszonymi gośćmi oglądają obrazy

Siatka tematyczna dotycząca piękna

Jeden z “mini ogrodów” założonych na cele projektu

Foto M. Rybski

Działania zrealizowano w ramach projektu “W ogrodzie piekna czyli o przyrodzie i sztuce” finansowane ze środków Fundacji J.K. Steczkowskiego.

×