Pierwsza gra wiejska terenowa za nami

Byłyśmy na różnych grach w Krakowie, ale na żadnej z nich nie bawiłyśmy się tak dobrze, jak tutaj w Modlnicy – tak podsumowały naszą pierwszą grę terenową wiejską Katarzyna Horodyńska i Karolina Noch, które przyjechały do kolbergowskiej wsi Modlnica z Krakowa.

Tego dnia na placu zabaw w Modlnicy oraz w okolicach szkoły, kościoła i świetlicy wiejskiej rozmieszczone były stacje, na których czekały na uczestników nie tylko zadania do wykonania, ale również poprzebierane osoby w stroje z minionej epoki. Dla podkreślenia ludowej kultury na każdej ze stacji na uczestników czekał zespół Modlnicanie oraz młodzież gimnazjalna z Modlnicy ubrani w stroje krakowskie. Na niektórych stacjach można było spotkać Oskara Kolberga z damą dworu, włościankę i włościanina w Dworskiej Bibliotece Konopków czy żyda, którego należało przekupić graniem na BUM BUM Rurkach.

Uczestnicy w pięcioosobowych składach z charakterystycznymi identyfikatorami, noszącymi nazwę dawno zapomnianych nieistniejących obiektów na terenie wsi Modlnica wyruszyli tuż po 14 godz., aby zmagać się z przygotowanymi zadaniami. Każda grupa otrzymała również notes z wizerunkiem obiektu i nazwą adekwatną do nazwy drużyny, do której zbierali punkty za wykonane zadania w postaci czapek krakowskich. I tak wyłoniliśmy takie grupy jak: „Urząd Pocztowy 1907 rok”, „Karczma Wodonka”, „Karczma Wyjewana”, „Młyn Skrobacz” czy „Cegielniana w Modlnicy”

Zadania do wykonania były rozmaite, pan Mateusz Indyka tak wspomina czas spędzony z nami: historia, współzawodnictwo, odrobina ruchu i próba odkrywania w sobie talentów muzyczno-plastycznych to zdecydowanie dobry przepis na pozytywne spędzenie sobotniego popołudnia. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w pierwszej grze terenowej na terenie naszej gminy. Zadania na poszczególnych stacjach zostały tak przygotowane, aby uczestnicy nie musieli się specjalnie przygotowywać, ale poprzez zabawę zdobywać wiedzę o bogatej historii i kultury wsi Modlnica. Do przejścia było 10 stacji. Uczestnicy musieli m.in. rozwiązać krzyżówkę, aby otrzymać kolejne zadanie i mapę ułatwiającą poruszanie się w terenie, przyporządkować nazwy do zabytkowych rekwizytów pochodzących z Modlnicy.

Spośród przygotowanych zdjęć strojów krakowskich wskazać właściwy strój damski i męski z Modlnicy, wykonać zdjęcie w stroju ludowym (na tej stacji czekały ręcznie malowane fotościanki oddające klimat starych rysunków i szkiców, przedstawiające tradycyjny strój krakowianki i krakowiaka z Modlnicy), za pomocą dostępnych rekwizytów rozśmieszyć Oskara Kolberga sztuką teatralną (uczestnicy mieli teksty pieśni z Oskara Kolberga, jeżeli wykonanie spodobało się zacnemu gościowi to zostali poczęstowani szklanką mleka), przekupić żyda grając na BUM BUM Rurkach jeden utwór ludowy, aby otrzymać kody OR niezbędne do wykonania na stacji 10, namalować zabytkowy obiekt na foli malarskiej, czy w przebranych strojach krakowskich zatańczyć hołubca lub krzesanego.

Każda ze stacji wymagała uruchomienia kreatywnego myślenia, co w dzisiejszych czasach zabija Internet i podane na „gotowo” informacje – podsumowuje Anna Zajączkowska, która była w drużynie „Urząd Pocztowy 1907 rok”. Zgodnie z naszym zamysłem nie było podziału na wygranych i przegranych ponieważ zależało nam na dobrej zabawie i poddaniu pomysłu innym miejscowościom. Wszystkie drużyny zdobyły maksymalną liczbę punktów – 37, choć niektóre wykazały się szczególnym talentem aktorskim i muzycznym zyskując dodatkowe dwa punkty. Kiedy uczestnicy gry rozwiązywali zadania na poszczególnych stacjach na placu zabawa były liczne atrakcje dla dzieci przygotowane przez dyrektor GOKiS p. Magdalenę Szymańską oraz Państwową Strażą Pożarną Komendy Miejskiej w Krakowie.

Mieszkańcy mogli również spróbować słodkich wypieków p. Barbary Jarosz oraz grochówki wydawanej przez druhny i druhów OSP Modlnica. Na scenie można było także zobaczyć występy zespołu Modlnicanie oraz Gminnej Orkiestry Dętej, a do tańca zawodnikom na stacji nr 9 przygrywała Kapela Jurajska. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz nagrody nierozerwalnie związane z kulturą ludową.

Całość wydarzenia organizowana była w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod patronatem medialnym Dziennika Polskiego, Radia Kraków oraz Przeglądu Lokalnego. Swoją obecnością wśród uczestników gry zaszczyciły nas takie osoby jak: Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Zastępca Wójta Krzysztof Wołos wraz z małżonką, Radna Powiatu Krakowskiego Krystyna Janecka, Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś Zbigniew Mazela wraz z radnym Romanem Figlem, Dyrektor Gminnego Zakładu Administracyjnego Szkół Krystyna Hrabia wraz z dyrektorkami placówek oświatowych z gminy, dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego oddział w Wielkiej Wsi Monika Księżyc, Piotr Szumiec – właściciel Hotelu Margerita w Modlnicy, dziennikarze z Dziennika Polskiego, strażacy PSP z Krakowa, OSP Modlnica oraz mieszkańcy gminy Wielka Wieś i Krakowa.

Grę wiejską prowadziła p. Bogumiła Pietrzyk, której również należą się podziękowania za ogromne zaangażowanie w to niezwykłe wydarzenie dla mieszkańców gminy Wielka Wieś. O zabezpieczenie logistyczne i medyczne zadbała OSP z Modlnicy. Pani Joannie Zając z wydziału promocji gminy za dokumentację fotograficzną i za pomoc organizacyjną. Dziękujemy również uzdolnionym uczennicom z naszej gminy – Weronice Solarz oraz Magdalenie Żołnierek, które wykonały szkice rysunków nieistniejących zabudowań w Modlnicy. Przygotowane tablice informacyjne wraz z opisem przygotowanym przez p. Bogumiłę Pietrzyk zostaną umieszczone w Modlnicy w miejscach, w których kiedyś znajdowały się budynki. W imieniu swoim, jak również organizatorów jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia.

Joanna Patej

wiecej zdjeć na http://www.wielka-wies.pl/aktualnosci/pierwsza-gra-wiejska-terenowa-za-nami/

×