O tym się mówi – w bibliotece!

Zaangażowanie się we własny rozwój zawodowy i osobisty (kształcenie ustawiczne), umiejętność komunikowania się i współpracy w grupie, kreatywność, świadoma aktywność społeczna, umiejętność współpracy, umiejętność komunikacji i wypracowywania kompromisu na fundamencie tożsamości lokalnej – to kluczowe wnioski z debaty „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła?”, którą 20 marca 2015 roku zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wielkiej Wsi. Debatę w naszej gminie prowadziła Pani Iwona Kusak z Centrum Aktywności Lokalnej.

W dyskusji wzięło udział 20 osób, między innymi zastępca wójta Krzysztof Wołos, Dorota Nowak – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlnicy, Stanisława Szumiec – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, Marta Stochalska – Budzyn – dyrektor SP w Wielkiej Wsi, Aneta Solarz – kierownik GOPS w Wielkiej Wsi, Magdalena Szymańska – dyrektor GOKiS w Białym Kościele, Mateusz Indyka – przedsiębiorca oraz sołtys w Wielkiej Wsi, Karolina Bubak – Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, Jacek Kwiatkowski – dyrektor Wydziału Programów i Projektów w MISTiA, Aldona Okraszewska – z MISTiA, Marcin Papuga – z MISTiA oraz użytkownicy biblioteki.

W trakcie debaty zastanawialiśmy się: jakie kompetencje są najważniejsze z punktu widzenia sukcesów osobistych i zawodowych mieszkańców naszej miejscowości/gminy? Zdecydowaliśmy, że w najbliższych latach najistotniejsze dla rozwoju osobistego będą: zaangażowanie się we własny rozwój zawodowy i osobisty (kształcenie ustawiczne), umiejętność komunikowania się i współpracy w grupie oraz kreatywność. Natomiast na to drugie pytanie jakie kompetencje powinni posiadać mieszkańcy, aby angażować się w sprawy naszej miejscowości/gminy? Zdecydowaliśmy, że najważniejsze to świadoma aktywność społeczna, umiejętność współpracy, umiejętność komunikacji i wypracowywania kompromisu na fundamencie tożsamości lokalnej.

Debata zorganizowana przez bibliotekę była częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka w Wielkiej Wsi otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 42 placówek z całej Polski.

Wnioski i pomysły wynikające z debaty zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego – dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu (np. Jana Englerta, Lecha Wałęsę, Joannę Szczepkowską czy Jacka Żakowskiego). Rezultaty debaty będzie można wykorzystać również lokalnie, na przykład planując działania edukacyjne skierowane do mieszkańców czy ubiegając się o finansowanie projektów.

×