Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi realizuje zadania w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 “Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do bibliotek publicznych.


Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

 

Dzięki temu programowi pozyskujemy dodatkowe środki finansowe na wzbogacenie księgozbioru biblioteki oraz filii.

Dotacje na zakup nowości w poszczególnych latach wyniosły:

 

2021: 6 250 zł
2020:
10 000 zł
2019:
 9 150 zł
2018: 9 040 zł
2017: 8 390 zł
2016: 8 640 zł
2015: 8 110 zł
2014: 5 710 zł
2013: 5 500 zł
2012: 4 910 zł
2011: 3 440 zł
2010: 2 290 zł
2009: 2 540 zł
2008: 5 480 zł
2007: 5 480 zł

×