Foto-szuflady czyli młodzi badacze na tropie historii rodzinnej i lokalnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi w ramach 10. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” otrzymała od Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego dotację w wysokości 9 600,00 zł na realizację projektu „Foto-szuflady czyli młodzi badacze na tropie historii rodzinnej i lokalnej”.
Projekt skierowany do 50 osobowej grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bęble. Do projektu zostaną zaproszeni również rodziców, dziadkowie oraz społeczność lokalna z Bębła. W trakcie realizowanego projektu uczestnicy będą prowadzić własne badania genealogiczne, gromadzić wspomnienia i stare zdjęcia dokumentujące historię lokalną, rodzinną. Ponadto będą odkrywać historię szkoły, ponieważ historia szkoły to historia rodziny, gdyby nie pradziadkowie i dziadkowie – nie byłoby nas. Projekt będzie realizowany od  01 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Dla uczestników projektu zaplanowano wiele działań, spotkań z ekspertami, warsztatów i wyjazdów, które pozwolą „odkurzyć” świadomość  miejsca w którym żyją.  W ramach projektu zaplanowano  m.in. wyjazd do Muzeum Narodowego na wystawę „Szuflada Szymborskiej”, wyjazd do Archiwum Narodowego w Krakowie, cykl warsztatów genealogicznych z ekspertami z „Your Roots in Poland”, rodzinne tworzenie fotograficzno-genealogicznych „Albumów pełnych wspomnień”, projektowanie Foto-szuflady, w której gromadzone będą wspomnienia, stare zdjęcia czy publikacje książkowe. Uwzględniono również szereg innych działań, które pozwolą poznać metodykę pracy oraz najważniejsze aspekty związane z genealogią i odkrywaniem przeszłości.

Partnerami biblioteki w realizacji projektu są : Your Roots in Poland, Archiwum Narodowe w Krakowie, Szkoła Podstawowa w Bęble, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Urząd Gminy Wielka Wieś, Koło Gospodyń Wiejskich w Bęble, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele, Firma Handlowa „Aga II” z Zielonek.

 

Linki do działań przeprowadzonych w ramach projektu:

 

×