Mała historia w Wielkiej Wsi – konkurs
Zasoby polskie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci GRAAL zaprasza do udziału w konkursie MAŁA HISTORIA W WIELKIEJ WSI na najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych skierowanych do dzieci (uczniów szkoły podstawowej) lub młodzieży (uczniów gimnazjum), dotyczących dziedzictwa kulturowego i historii gminy Wielka Wieś. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób.

Aby wziąć udział w konkursie należy opracować autorski scenariusz zajęć lekcyjnych skierowanych do dzieci (uczniów szkoły podstawowej) lub młodzieży (uczniów gimnazjum) dotyczących dziedzictwa kulturowego i historii gminy Wielka Wieś. Do napisania scenariuszy można wykorzystać publikację „Atlas naszego świata w podkrakowskiej gminie Wielka Wieś” wydaną przez Stowarzyszenie GRAAL.

45 minut o historii i dziedzictwie gminy Wielka Wieś. Scenariusz powinien dotyczyć zajęć lekcyjnych trwających 1 godzinę lekcyjną. Szczegółowy temat zajęć jest dowolny, pod warunkiem, że mieści się w obszarze dziedzictwa kulturowego i historii gminy Wielka Wieś. Może na przykład dotyczyć historii całego regionu lub jednej miejscowości, a nawet jednego miejsca, a także lokalnych zwyczajów czy produktów. Forma zajęć i wykorzystanych materiałów jest dowolna, zależy wyłącznie od autora scenariusza, z zastrzeżeniem zakazu używania treści wulgarnych, obraźliwych lub niezgodnych z prawem.

Szczegółowe informacje tutaj.

×