Korczakowskie podsumowanie
Zasoby polskie

Rok Janusza Korczaka dobiegł końca. W całości został zrealizowany społeczno edukacyjny projekt pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wielka Wieś ”Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”, w którym nie zabrakło ciekawych inicjatyw i różnorodnych konkursów.Szczegółowa relacja ze wszystkich działań zostanie zamieszczona w marcowym „Przeglądzie Lokalnym”.

Znamy już ostateczne wyniki wszystkich konkursów. Niebawem zostaną oficjalnie podane do publicznej wiadomości na stronie Gminy Wielka Wieś oraz organizatorów. Uroczyste podsumowanie projektu zostało przeniesione z 31 stycznia na 28 lutego 2013 r. na godz.10.00.Odbędzie się ono tak jak zaplanowano w Szkole Podstawowej w Bęble.

Dyrektor SP Bębło

Dyrektor GBP w Wielkiej Wsi

×