Rok Korczaka w gminie Wielka Wieś
Zasoby polskie

16 września 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W związku z tym Szkoła Podstawowa w Bęble wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Wielkiej Wsi przygotowały gminny projekt społeczno-edukacyjny pod hasłem: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Wielka Wieś.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 kwietnia 2012 roku i potrwa do grudnia 2012 roku. Szczegółowy harmonogram działań zostanie opublikowany na stronie www.wielka-wies.pl, będzie również przesłany do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Wielka Wieś.

Serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich tych, którym bliskie jest dobro każdego dziecka, do czynnego uczestnictwa w projekcie.

Organizatorami projektu są: Szkoła Podstawowa w Bęble oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

Więcej informacji na temat Roku Janusza Korczaka można znaleźć pod adresem http://2012korczak.pl/


×