Konkurs czytelniczy: Bądź aktywny przez lato!
Zasoby polskie

Wraz z wakacjami po raz kolejny zachęcamy do udziału w konkursie na najaktywniejszego czytelnika biblioteki. Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja czytelnicza mieszkańców Gminy Wielka Wieś. W tym roku do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody – Karty Prezentowe do Empiku
o wartości 100,00 zł, 50,00 zł oraz 25,00 zł.

 
Szczegóły w regulaminie:

1. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych użytkowników biblioteki głównej, filii w Bęble oraz punktu bibliotecznego w Giebułtowie.

2. Czas trwania: Od 29 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

3.Zasady konkursu: Uczestnicy, którzy zadeklarują udział w konkursie będą zdobywać punkty za wypożyczone książki oraz za zaproszenie i zapisanie do biblioteki nowego czytelnika.

  • Każda wypożyczona książka to jeden punkt.
  • Każdy nowo zapisany czytelnik to dodatkowe dziesięć punktów.

 
4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie są zobowiązane do podpisania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z tym konkursem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

5. Nagrody: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 września 2012 r., a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki. Nagrodzone zostaną trzy najaktywniejsze osoby, które zdobędą największą ilość punktów.

6. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do bibliotekarzy.

×