KIK czyli KRAKOWSKI INKUBATOR KULTURY

Coraz większą popularnością cieszy się finansowanie oddolnych i niezależnych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Ich autorami są osoby, które mają dobry pomysł i chcą go zrealizować. Pomysł ten, skoro ma być wsparty publicznymi pieniędzmi, powinien czynić lepszym nie tylko życie pomysłodawcy ale nade wszystko społeczności, do której jest adresowany. Pośrednikami między pomysłowymi ludźmi a dużym grantodawcą (jakim jest na przykład Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) są instytucje kultury lub organizacje pozarządowe.

Fundacja „WyspArt” z Krakowa jest jedną z takich organizacji a Krakowski Inkubator Kultury miejscem, które zgromadziło w tym roku 10 pomysłów właśnie przekuwanych na projekty. Każdy z nich dostanie dofinansowanie w wysokości 1000 zł. Nie chodzi jedynie o to, aby podarować komuś pieniądze na realizację pomysłu ale przede wszystkim o to, by ten żył on długo, niezależnie od grantodawcy. A do tego trzeba: zadbać o dalsze finansowanie, plan rozwoju, promocję oraz zaangażowane grono gotowe do pracy w dłuższej perspektywie czasowej. Tego wszystkiego uczy Inkubator Kultury.

W tym roku jego uczestnicy KIK zaproszę nas do założonych przez siebie ogrodów, na warsztaty plastyczne i fotograficzne, pozwolą dotknąć i posmakować obcych kultur a także zachęcą do czytania w dwóch językach.

Są to mieszkańcy Krakowa i podkrakowskich wsi, osoby starsze oraz w wieku ich wnuków. Pewnie gdyby nie KIK – nigdy by się nie spotkali. Stół w Fundacji „WyspArt”, przy którym uczestniczą w zajęciach z myślenia projektowego, marketingu i budżetowania, jest miejscem przepływu energii i dyskusji. Przy nim ulotne, ledwo zarysowane pomysły nabierają ciała!

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Partnerami są:
Gmina Wielka Wieś
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

×