Informacja o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi
błękitne koło z napisem informacja, na kolorowym tle

Informacja

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi informuje, iż nie rozstrzygnięto konkursu na stanowisko bibliotekarza  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi.

W najbliższych dniach ogłoszony zostanie kolejny termin naboru na stanowisko bibliotekarza.

Informację opublikowano na BIP: https://bip.malopolska.pl/gbpubliczna2,a,2485300,informacja-o-wynikach-naboru-na-stanowisko-bibliotekarza-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-wielkiej-.html

×