Informacja o wyborze oferty
Zasoby polskie

Dot. postępowania odnośnie zapytania ofertowego GBP-D-276-1/16 na wykonanie zamówienia o wartości netto powyżej 14.000 euro a poniżej 30.000 euro na wykonanie regałów, mebli oraz innych elementów wyposażenia do biblioteki, które stanowią integralną część. Opis zamówienia ujęty został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), w której określono wymagania techniczne dla elementów wyposażenia.

Informacja o wyborze oferty (pobierz plik pdf)

×