Informacja dotycząca otwarcia biblioteki
błękitne koło z napisem informacja, na kolorowym tle

Informacja

W dniu 2 maja 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów zawierające podaną w środę informację o zniesieniu zakazu działalności bibliotek od 4 maja 2020 r.

Zgodnie wytycznymi MKiDN decyzję o otwarciu biblioteki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem, po konsultacji z inspektorem sanitarnym.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi czeka na pozytywną opinię
Inspektora Sanitarnego.

Wdrażane są również obligatoryjne wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zawarte w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O dacie otwarcia będziemy informować na bieżąco.

×