Fundacja Orange Akademia Orange dla bibliotek
Zasoby polskie

Gminna Biblioteka Publiczna aplikowała o środki finansowe do Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Po zaakceptowaniu wniosku Fundacja przyznała Bibliotece dotację w wysokości 1945,50 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

Internet w Bibliotece Głównej oraz w filii w Bęble jest bezpłatny.

 

×