Dzień Bezpiecznego Internetu w Gminie Wielka Wieś
Zasoby polskie

W dniach od 7 lutego do 6 marca 2012r. na terenie Gminy Wielka Wieś odbywały się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Organizatorami DBI były: Szkoła Podstawowa im. ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi. Celami obchodów DBI było kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności oraz przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zostały przeprowadzone specjalne lekcje dla dzieci na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej dotyczące bezpieczeństwa i korzyści płynących z Internetu. Uczniowie zostali zaproszeni do konkursu plastycznego pt. „Ciekawe i pożyteczne możliwości Internetu”. Napłynęło ze szkół podstawowych aż 99 prac uczniowskich w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i IV-VI. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Ponadto w czasie ferii uczniowie szkół podstawowych Gminy Wielka Wieś, którzy odwiedziły bibliotekę i podali hasło – SIECIAKI otrzymali upominek mini-książeczkę opisującą zagrożenia i możliwości, jakie niesie ze sobą Internet. DBI to wielka szansa, by uczniowie poznali zagrożenia i korzyści płynące z Internetu.

Wyniki konkursu:

Kategoria wiekowa 0 – III

I miejsce
Julia Boczoń, kl. III, SP Będkowice
Alicja Kołodziejczyk, kl. III, SP Biały Kościół

II miejsce
Szymon Borusiewicz, kl. I, SP Wielka Wieś
Gabriela Mirek, kl. II, SP Bębło

III miejsce
Julia Gąska, kl. II, SP Będkowice
Jakub Hojda, kl. III, SP Wielka Wieś

Kategoria wiekowa IV – VI

I miejsce
Anna Sałaja, kl. V, SP Modlnica
Wiktoria Bańdo, kl. IV, SP Wielka Wieś

II miejsce
Faustyna Kaniewska, kl. IV, SP Bębło
Martyna Siatko, kl. IV, SP Modlnica

III miejsce
Justyna Baran, kl. IV, SP Wielka Wieś
Michał Fryz, kl. V, SP Bębło

Wyróżnienia
Oliwia Małek, kl. 0, SP Wielka Wieś
Aleksandra Wojtal, kl. 0, SP Wielka Wieś

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Nagrody wraz z dyplomami zostaną dostarczone w najbliższym czasie do Szkół Podstawowych.

×