Dzień Bezpiecznego Internetu 2012 r.
Zasoby polskie

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi zwraca się z apelem do rodziców oraz Szkół Podstawowych Gminy Wielka Wieś.

Już niebawem rozpoczną się upragnione dla dzieci i młodzieży ferie. Są one czasem, w którym dzieci i młodzież mogą wypocząć na różnych wyjazdach, w gronie rówieśników, mogą spędzać czas jeżdżąc na nartach lub sankach. Ale ferie są też czasem, w którym rodzice nie mają pełnej kontroli nad tym, co ich dzieci robią, gdy są w pracy, a dzieci najczęściej spędzają ten czas przed telewizorem lub komputerem. Dlatego pragniemy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w Dniu Bezpiecznego Internetu. Jest to działanie mające na celu uświadomienie uczniom jakie niebezpieczeństwa i dobre możliwości kryją się w Internecie. Uczniowie uczą się odpowiedzialności za wykorzystany czas, słowa jakie się przekazuje drogą elektroniczną i znajomości zawarte przez Internet.

Dzięki Państwa pomocy możemy dotrzeć do większej ilości uczniów. Internet staje się tak powszechny, że trzeba „mu” poświęcić więcej uwagi, szczególnie wtedy, gdy uczniowie mają więcej wolnego czasu. Jest to akcja profilaktyczna, wedle powiedzenia: „Lepiej dmuchać na zimno” lub „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Jeśli uczniowie od najmłodszych lat nauczą się odpowiedzialności za słowo i obraz przesyłany przez Internet, to będzie to nasza: czyli rodziców, wychowawców i nauczycieli wygrana, ponieważ nauczyliśmy młode pokolenie walczyć z zagrożeniami oraz dbać o rozwój zdolności i pasji m.in. dzięki Internetowi.

W związku z tym pragniemy Państwu zaproponować następujące działania:

1. Konkurs plastyczny „Ciekawe i pożyteczne możliwości Internetu” skierowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Wielka Wieś. Do wygrania bony do Empik’u oraz inne nagrody rzeczowe. Konkurs trwa od 7 do 28 lutego 2012 r. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane w galerii biblioteki oraz w Przeglądzie Lokalnym. Więcej informacji w regulaminie konkursu załączonym do pisma.

2. Zajęcia prowadzone w bibliotece dotyczące Dnia Bezpiecznego Internetu oraz przedstawienie możliwości katalogu internetowego biblioteki. Dla wszystkich grup uczestniczących w zajęciach zostaną przygotowane „Zasady bezpiecznego Internetu”.

3. Akcja prowadzona w czasie ferii – na hasło: „SIECIAKI” pierwsze 50 dzieci, które wypożyczą książki w bibliotece otrzyma mini-książeczkę: „Sieciaki”. Wszystkie dzieci, które od 7 do 24 lutego 2012r. odwiedzą bibliotekę i wypożyczą książkę otrzymają 1 punkt. (W ciągu jednego dnia, bez względu na ilość odwiedzin i wypożyczeń, można otrzymać tylko jeden punkt). Trzy osoby z największą ilością punktów otrzymają nagrody niespodzianki.

4. Rozesłanie do Szkół Podstawowych przez drogę e-mailową kartek informacyjnych dla nauczycieli, dzieci i rodziców w celu ich rozprowadzenia i zapoznania z zagrożeniami płynącymi ze złego korzystania z Internetu. Po przeprowadzeniu działań wynikających z Dnia Bezpiecznego Internetu prosimy o przesłanie na e-maila: Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi spwielkawies@go2.pl lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi biblioteka@wielka-wies.pl krótkiego sprawozdania z przebiegu akcji DBI 2012.

5. Sporządzenie plakatu na korytarzu szkoły związanego z tematyką DBI.

6. Przeprowadzenie z uczniami pogadanek i wyjaśnienie na czym polega bezpieczne korzystanie z Internetu. Pomocą tu będą przesłane materiały, które zostały zaczerpnięte ze stron: www.dbi.pl,www.saferinternet.org,,www.przedszkolaki.sieciaki.pl, ,www.dyzurnet.pl, ,www.helpline.org.pl, ,www.sieciaki.pl,www.saferinternet.pl, www.dzieckowsieci.pl jak również zawarte na stronie www.dbi.pl propozycje multimedialne wraz z gotowymi scenariuszami, które warto wykorzystać podczas spotkania.

 
Regulamin konkursu: „Ciekawe i pożyteczne możliwości Internetu”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.

2. Konkurs trwa od 7 do 28 lutego 2012 r. Prace można składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi.

3. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 1-6 z gminy Wielka Wieś.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonane pracy plastycznej, ilustrującej „Ciekawe i pożyteczne możliwości Internetu.

5. Na rewersie wykonanej pracy należy umieścić imię, nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail klasę i szkołę, do której uczęszcza jej autor.

6. Technika wykonania prac jest dowolna. Format pracy nie powinien być większy jak A3.

7. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę w konkursie.

8. Jury wybierze i nagrodzi trzy prace w kategorii nagród indywidualnych oraz przyzna tym osobom Kartę do Empiku o wartości 25 zł. Trzy zwycięskie prace zostaną umieszone w Nowym Przeglądzie Lokalnym. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w galerii biblioteki.

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 marca 2012 r. na stronie biblioteki www.gbpwielka-wies.pl oraz www.spww.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Więcej informacji udzielają pracownicy biblioteki pod nr tel. 12 419 16 87 lub za pośrednictwem poczty biblioteka@wielka-wies.pl

×