Projekt edukacyjny na rok Korczaka
Zasoby polskie

6 czerwca 2012 w Szkole Podstawowej w Bęble odbyła się inauguracja Roku Janusza Korczaka w Gminie Wielka Wieś.
Projekt społeczno-edukacyjny pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” przygotowany został przez Szkołę Podstawową w Bęble oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi. Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz.
 
Po uroczystym przywitaniu zaproszonych gości, pani dyrektor Lucyna Kurek omówiła harmonogram działań, który będzie realizowany do końca roku 2012. Przedstawiła również koordynatorów ze szkół, którzy będą czuwać nad przebiegiem działań w ramach obchodów Roku Korczakowskiego.
 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bęble, pod czujnym okiem pani Izabeli Wieczorek i Marzeny Zgody, przygotowali prezentację mającą na celu przybliżenie postaci Janusza Korczaka, który był nie tylko znakomitym pedagogiem, pisarzem i twórcą oryginalnego systemu wychowawczego, ale przede wszystkim dyrektorem Domu Sierot w Warszawie. Przybliżenie tej postaci było bardzo ważne dla społeczności Szkoły Podstawowej w Bęble ponieważ Janusz Korczak znajduje się na liście kandydatów na patrona szkoły.

W ramach tego projektu szkoły z naszej Gminy wzięły udział w Małopolskim Konkursie „Czy znasz Order Uśmiechu” zorganizowanym przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu.
Szkoła w Bęble wygrała ten konkurs, a w nagrodę uczniowie pojadą na wycieczkę do Muzeum Orderu Uśmiechu i Rabkolandu. Nowatorskie pomysły wybitnego pedagoga zostały przeniesione również do naszej Gminy za sprawą skrzynek podziękowań i przeprosin. Do nich uczniowie będą wrzucać listy dla swoich koleżanek i kolegów oraz nauczycieli. Uroczystego przekazania dokonała dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół pani Krystyna Hrabia, składając je na ręce przedstawicieli samorządów uczniowskich wraz z listem intencyjnym.
 
Ogłoszone zostały również wyniki konkursu plastycznego „Tak wygląda moje szczęście”, którego celem było zwrócenie uwagi na wartości, które w życiu dziecka są najważniejsze. Jak się okazuje to szczęście ma różny wymiar. Spośród 170 prac, jury wybrało 9 w trzech grupach wiekowych. Dodatkowo przyznano 2 wyróżnienia. Nagrody zostały ufundowane przez wydawnictwo ZAKAMARKI. Książki wraz z pamiątkowymi dyplomami wręczyła dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół pani Krystyna Hrabia.
 
W pierwszej grupie wiekowej nagrody wręczono: dla Marty Łukasik z Przedszkola Samorządowego w Modlniczce za zajęcie I miejsca, Patrycji Makary z Przedszkola Samorządowego w Modlniczce za zajęcie II miejsca oraz dla Martyny Szumnej z Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi za zajęcie III miejsca. W drugiej grupie wiekowej nagrody przyznano: dla Sary Mikołajek z kl. I b ze Szkoły Podstawowej w Modlnicy za zajęcie I miejsca, Natalii Czekaj ze Szkoły Podstawowej z Bębła za zajęcie II miejsca oraz Natalii Skrzyniowskiej z kl. I ze Szkoły Podstawowej w Białym Kościele za zajęcie III miejsca.
W trzeciej kategorii wiekowej nagrody przyznano: dla Kingi Kozień z kl. III z Szkoły Podstawowej w Modlnicy za zajęcie I miejsca, Gabrieli Mirek z kl. II z Szkoły Podstawowej z Bębła za zajęcie II miejsca oraz dla Arkadiusz Żurka z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi za zajęcie III miejsca.
Wyróżnienia przyznano dla Agnieszki Dziadur z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Będkowicach oraz dla Gabrieli Górniak z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Modlnicy.
 
Uczniowie wzięli również udział w spotkaniu autorskim z Beatą Ostrowicką, która przybliżyła motywy powstania wspaniałej książki „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku”.

×