“W ogrodzie piękna czyli o przyrodzie i sztuce”
Zasoby polskie

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego ramach V edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” przyznała Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi dotację w wysokości 7999,30 zł na realizację projektu „W ogrodzie piękna czyli o przyrodzie i sztuce”. Celem konkursu było wspieranie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
 
Konkurs składał się z dwóch etapów. W wyniku pozytywnej oceny formalnej i oceny merytorycznej Biblioteka, razem z 74 instytucjami, zakwalifikowała się do drugiego etapu, w którym dofinansowanie przyznano 30 projektom edukacyjnym. Wśród nich znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.

Projekt będzie realizowany od 01. 03. 2013 do 30. 06. 2013 i jest skierowany do dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat z Wielkiej Wsi, z Białego Kościoła oraz z Modlniczki. Projekt został ukierunkowany na rozbudzenie w dzieciach wartości pozamaterialnych związanych z estetyką, przyrodą i sztuką w nawiązaniu do malarstwa, głównie impresjonistów m.in.: Claude’a Monet’a. Podczas realizacji projektu położony zostanie nacisk na różne działania związane pośrednio z książką, a bezpośrednio z poszerzaniem i upowszechnianiem wiedzy i kultury w rozmaity sposób.
 
Partnerami projektu są Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi, Przedszkole Samorządowe w Modlniczce, Szkółka Ogrodnicza – „Ogród Łobzów” w Krakowie, Wydawnictwo Zakamarki w Poznaniu, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele oraz Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach.
 
Zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni na dwudniowe warsztaty do Warszawy w celu pozyskania nowych narzędzi pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Warsztaty przeprowadziły doświadczone trenerki z Instytutu Komeńskiego. Metody zostaną wykorzystane w projekcie „W ogrodzie piękna czyli o przyrodzie i sztuce”.
 
Zobacz listę nagrodzonych projektów
 
Zobacz terminarz zajęć przeprowadzonych w ramach projektu.
 
Zobacz prezentację przedstawiającą, w sposób skrótowy, założenia i działania projektu.
 
Zobacz prezentację dotyczącą tworzenia zielnika.
 
Zobacz prezentację “Czym jest sztuka, podroż po świecie impresji”, przygotowaną dla dzieci
 
 
 
O konkretnych działaniach realizowanych w ramach projektu będziemy informować na bieżąco, umieszczając artykuły w .
 
Zobacz relacje:
 
Zajęcia dotyczące tworzenia zielników (tutaj)
 
Wizyta w szkółce ogrodniczej Ogród Łobzów (tutaj)
 
Wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Krakowie, otwarcie wystawy inspirowanej książką “Linnea w ogrodzie Moneta” oraz zajęcia edukacyjne “Czym jest sztuka – podróż po świecie impresji (tutaj)
 
Fotorelacja z zakładania mini-ogrodów kwiatowych (tutaj)
 
Zajęcia plastycze – malowanie obrazu impresjonistycznego (tutaj)
 
Wyjazd do Muzeum Narodowego – Dom Józefa Mehoffera (tutaj)
 
Piknik artystyczny podsumowanie projektu (tutaj)
 

×