Odkryj świat dźwięków czyli o czym szumią rurki…
Zasoby polskie

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego ramach VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” przyznała Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi dotację w wysokości 8005,00 zł na realizację projektu „Odkryj świat dźwięków czyli o czym szumią rurki…”.
 
Celem konkursu jest przeprowadzenie działań z zakresu edukacji i wychowania dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na terenie wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
 

O dofinansowanie na realizację projektów edukacyjnych ubiegało się 417 różnych instytucji z całej Polski (biblioteki -77 wniosków, instytucje kultury – 107 wniosków, fundacje – 50 wniosków, stowarzyszenia – 183 wnioski) z czego 42 zostały pozytywnie rozpatrzone, w tym dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi na realizację projektu „Odkryj świat dźwięków czyli o czym szumią rurki…”. Projekt realizowany będzie przez pięć miesięcy od 01. 02. 2015 r. do 30. 06. 2015 r. Odbiorcami projektu będzie Przedszkole Samorządowe w Modlniczce wraz z rodzicami i opiekunami przedszkolnymi. Partnerem w realizacji będzie również Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele.
 
W trakcie jego realizacji planujemy zapoznać dzieci, rodziców i opiekunów przedszkolnych z prostymi instrumentami jakimi są Bum Bum Rurki. Te kolorowe rurki, o szerokim zakresie (np. diatoniczne, chromatyczne, basowe) stanowią doskonały wstęp do nauki gry na innych instrumentach. Oswajają z poszczególnymi elementami muzyki przynosząc radość i wymierne efekty w rozwoju dziecka.
 
Nie zabraknie głośnego czytania książek oraz rozmów na temat muzyki, kompozytorów oraz świata dźwięków. Będą również lekcje pokazowe i kurs Bum Bum Rurek. Dzieci pojadą również do Filharmonii w Krakowie. W przedszkolu dzieci będą miały bezpośredni kontakt z różnymi instrumentami muzycznymi i osobami na nich grającymi. Przewidujemy również stworzenie mapy dźwięków naszej gminy. Szczegółowy harmonogram działań niebawem pojawi się na stronie biblioteki.
 
Celem projektu jest rozwijania wrażliwości muzycznej i zaspokajanie potrzeb dzieci dotyczących kontaktów z muzyką, wzbudzenie zamiłowania do dźwięków, śpiewu, ruchu przy muzyce. Za pomocą zajęć przewidzianych w projekcie chcemy kreatywnie i wszechstronnie wykorzystać proste instrumenty muzyczne, jednocześnie pokazując, że świat muzyki jest wszędzie.
 
Partnerami Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi w projekcie są:
 

 
 
 
Co wydarzyło się w ramach projektu?
Kliknij w tytuły zamieszczone poniżej:
 
Zobacz harmonogram działań w ramach projektu
 
Zobacz relację i zdjęcia:

×