Dokonaj prolongaty przez Internet
Zasoby polskie

Jak prolongować książkę przez Internet?

– należy zalogować się do swojego profilu użytkownika w katalogu on-line biblioteki

– otworzyć zakładkę: aktualne wypożyczenia

– następnie przedłużyć książkę

– prolongaty można dokonać jednorazowo o kolejne 30 dni, jeśli nie minęła data zwrotu książki.

×