Debata – zaproszenie dla mieszkańców gminy
Zasoby polskie

20 marca 2015 r. (piątek) godz. 15:00 w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi odbędzie się debata “Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła?”. Tematem będą kompetencje ważne dla rozwoju zarówno osobistego i zawodowego mieszkańców, jak i całej naszej gminy. Debata będzie miała charakter warsztatowy, dzięki czemu wszyscy uczestnicy będą mogli się wypowiedzieć. Debaty lokalne są częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 42 bibliotek z całej Polski. Debaty odbędą się w nich w tym samym czasie – 20 i21 marca 2015 roku.

Propozycje i wnioski powstałe podczas debaty zostaną wykorzystane w październiku b.r. podczas Kongresu Obywatelskiego – dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu (wśród uczestników kongresowych dyskusji można wymienić m.in. Jana Englerta, Lecha Wałęsę, Joannę Szczepkowską czy Jacka Żakowskiego).

Rezultaty będzie można wykorzystać także lokalnie (planując działania edukacyjne skierowane do mieszkańców czy ubiegając się o finansowanie projektów itp.)

Osoby zainteresowane udziałem w debacie prosimy o kontakt mailowy: biblioteka@wielka-wies.pl
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

×