Cykl rodzinnych wycieczek przyrodniczo-badawczych

Cykl rodzinnych wycieczek przyrodniczo-badawczych podczas których dzieci wraz z rodzicami będą zbierały okazy do swoich kolekcji i uzupełniały Notatnik Małego Badacza rozpoczęty!

W trakcie trwania projektu „Małe przygody dzieci w wielkim świecie natury” dofinansowanego ze środków fundacji BGK do czerwca b.r. dzieci wcielą się w rolę małych odkrywców- badaczy przyrody.

Dzięki prowadzonym wraz z rodzicami badaniom i obserwacjom poznają bliżej świat przyrody, dowiedzą się o nim wielu niezwykłych i interesujących rzeczy, rozwiną swoje zainteresowania i wrażliwość na otaczający świat.

W specjalnie przygotowanej do tego celu walizce, którą otrzymało każde dziecko biorące udział w projekcie, czeka Notatniku Małego Badacza, a w nim różne ciekawe prace do wykonania i uzupełnienia. Aktywności te przyczynią się one do rozwoju zainteresowań oraz zdobycia wiedzy.
Wspólnie z rodzicami dzieci wcielą się w rolę zbieracza – kolekcjonera, fotografa, poszukiwacza, obserwatora, będą robić notatki, zbierać różne materiały przyrodnicze oraz opisywać zauważone zjawiska.

Zebrane na wycieczkach okazy ze świata przyrody posłużą do mini badań z użyciem mikroskopu. Cztery mikroskopy Gminna Biblioteka przekazała Szkole Podstawowej w Bęble. Dzieci na lekcjach, pod okiem nauczycieli będą obserwować ciekawy świat pod mikroskopem.
Dodatkowo w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szycach oraz w filii bibliotecznej w Bęble w czasie otwarcia bibliotek będzie można skorzystać z mikroskopów, aby przeprowadzić dodatkowe badania swoich znalezisk wraz z rodzicami.

Więcej informacji o projekcie

×