Co się dzieje w mojej głowie? #biblioteka

Dzisiaj od rana uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej w Bęble brali udział w niezwykle interesujących warsztatach rozwijających bystrość, inteligencję i pamięć. Czy pamięć i skupienie można wyćwiczyć? Jak radzić sobie z emocjami? Co się dzieje gdy słuchamy muzyki, a co gdy gramy na instrumentach?
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się co się dzieje w ich głowie, gdy są radośni, smutni, zaciekawieni lub znudzeni oraz jak pracuje nasz mózg w ciągu dnia i w nocy, za co odpowiada prawa i lewa półkola (np. prawa zapamiętuje twarze, a lewa nazwiska).

Ponadto dowiedzieli się, że codzienny trening mózgu jest ważny. Mózg lubi ruch naprzemienny, świeże powietrze i łamigłówki. Dzieci rozwiązywały ciekawe zadania, które pochodzą z materiałów stworzonych przez MENSĘ i służą do ćwiczenia mózgu – a więc pamięci i intelektu.
Dowiedziały się jaka jest budowa mózgu i która część odpowiada za poszczególne zmysły (wzrok, równowagę i koordynację ruchów, pamięć…).

Dodatkowo prowadząca przywiozła ze sobą prawdziwy mózg…

Zajęcia prowadziła dr Wanda Matras – certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Tymi niezwykle pobudzającymi kreatywność zajęciami zakończyliśmy tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.

×