Jak być bezpiecznym uczestnkiem ruchu drogowego

Gminna Biblioteka Publiczna w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” realizowanej przez Szkołę Podstawową im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi przygotowała dla dzieci klas I-III lekcje biblioteczne omawiające zasady prawidłowego i bezpiecznego poruszania się na drodze.

30 września bibliotekę odwiedzili uczniowie, którzy utrwalili sobie, posiadaną już wiedzę, z zakresu sposobów zapewniających pieszemu bezpieczeństwo na drodze. Omówione zostały zasady, które obowiązują podczas przechodzenia przez jezdnię, znaki drogowe oraz sytuacje mogące wydarzyć się na drodze. Zaprezentowana została prezentacja multimedialna, dzięki której uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest, aby brać odpowiedzialność za siebie, o ograniczonym zaufaniu do współużytkowników dróg oraz umiejętności przewidywania zagrożeń. Na zakończenie lekcji bibliotecznej w celu utrwalenia i sprawdzenia zdobytej wiedzy odbył się mini-konkurs.

×