Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek
Zasoby polskie

Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”!

Po zaakceptowaniu złożonego przez bibliotekę wniosku Fundacja przyznała dotację w wysokości 1412,94 zł Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu Bibliotece Głównej oraz w filii w Bęble.
Dostęp do Internetu w obu placówkach jest bezpłatny.

Ponadto w Blbliotece Głównej w Wielkiej Wsi podczas pracy w czytelni, na własnym laptopie, istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowej sieci internetowej (Wi-Fi).

×