Ankieta satysfakcji użytkowników GBP
Zasoby polskie

Pod koniec 2012 r. wśród naszych czytelników była przeprowadzona ankieta na temat satysfakcji użytkowników z naszych usług. Badanie zostało przeprowadzone drogą tradycyjną w dwóch naszych placówkach. Ankieta składała się z czterech pytań, respondenci mogli zaznaczać odpowiedzi: zgadzam się całkowicie, zgadzam się, nie mam zdania, nie zgadzam się, nie zgadzam się zupełnie. 1 pytanie było otwarte, w którym ankietowani mogli zamieszczać własne uwagi i sugestie na temat funkcjonowania biblioteki. Uwagi te zostały zamieszczone po analizie wszystkich pytań. Zaskoczyło nas podejście ankietowanych, którzy bardzo chętnie wypełniali ankietę i zamieszczali swoje spostrzeżenia na temat funkcjonowania naszych placówek. W ankiecie wzięło udział 110 osób. Zobacz jak ankietowani odpowiedzieli na pytania!

Pytanie 1: Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi naszej biblioteki?

Prawie 94 % ankietowanych jest zadowolona z godzin otwarcia biblioteki, przyjazności bibliotecznej oraz obsługi bibliotecznej . Grupa ta oczekuje w bibliotece ciszy i spokoju. Ta sama grupa czuje się dobrze poinformowana o bieżących wydarzeniach w bibliotece. 6% respondentów nie ma zdania na ten temat.

Pytanie 2: Z jakich działalności biblioteki korzysta Pani/Pan najczęściej?

Najpopularniejszą wśród respondentów usługą biblioteki jest wypożyczanie książek. Z tej formy korzysta 100 % ankietowanych. Średnio 54 % respondentów korzysta z takich usług, jak: wypożyczanie audiobooków, korzystanie z komputera i Internetu oraz spotkań organizowanych przez bibliotekę. Dodatkowo 20 osób wskazało uczestnictwo w Dyskusyjnych Klubach Książki (dla dorosłych i młodzieży) . 14 ankietowanych uczestniczy w bezpłatnym kursie języka angielskiego. Średnio 18 % respondentów korzysta z katalogu on-line oraz ze zbiorów dostępnych na miejscu.

Pytanie 3: Jak ocenia Pani/Pan zbiory biblioteki?

Większość ankietowanych uważa, że gromadzone zbiory przez bibliotekę są dobre (55%) lub bardzo dobre (45%). Najlepiej zostały ocenione zasoby literatury pięknej oraz zbiory dla dzieci i młodzieży Wysoko oceniane są także reportaże , książki popularnonaukowe oraz audiobooki . Jeśli chodzi o czasopisma, , komiksy oraz gry planszowe większość ankietowanych oceniło je jako dobre – średnio 66 %.

Pytanie 4. Pracownicy biblioteki są: kompetentni, zainteresowani moją sprawą, uprzejmi, pozytywnie nastawieni do użytkownika, zaangażowani, udzielający jasnych i wyczerpujących informacji.

Prawie 82 % ankietowanych uważa, że jakość obsługi ze strony pracowników biblioteki jest bardzo dobra, 11 %, że dobra, a 7 % nie ma zdania na ten temat. Z ocenianych w pytaniach 6 cech respondenci najwyżej ocenili kompetentność 94 % oraz pozytywne nastawienie do użytkownika – 94 %, następnie zaangażowanie – 88 %

Pytanie5: Jakie usprawnienia proponuje Pani/Pan w pracy biblioteki?

W ostatnim pytaniu ankiety prosiliśmy o przedstawienie sugestii i propozycji dotyczących działań, jakie powinniśmy podjąć, aby biblioteka lepiej spełniała swoje zadania. W pierwszej kolejności odnosiły się do poprawy funkcjonowania katalogu on-line szczególnie od strony użytkownika. Pojawiły się sugestie, aby czytelnicy mogli zdalnie składać zamówienia na materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone. Jeden z ankietowanych zaproponował wrzutnię na książki. 5 osób sugerowało powiększenie pomieszczenia bibliotecznego oraz parkingu koło biblioteki. 1 osoba zaproponowała zakup czetników e-booków. Pojawiły się sugestie dotyczące funkcjonalności strony internetowej biblioteki – mowa była o braku możliwości pobierania plików w różnych formatach. Ponadto większość ankietowanych nie miało zastrzeżeń co do funkcjonowania biblioteki podkreślając, że biblioteka działa bardzo sprawnie i jest bardzo dobrze wyposażona. Podkreślano duże nastawienie na klienta oraz miłą atmosferę tworzoną przez bibliotekarzy. Były również uwagi dotyczące funkcjonowania filii w Bęble. Zdecydowana większość sugerowała zakup książek psychologicznych, bibliografii oraz książek dla dzieci. Domagano się również powiększenia przestrzeni bibliotecznej oraz zwiększenia egzemplarzy książek. Dwie osoby sugerowały, aby Filia była otwarta częściej i dłużej. Domagano się, aby pojawił się również internetowy katalog zbiorów.

 
Wszystkim, którzy wypełnili ankietę dziękujemy. Wyniki ankiety i sugestie posłużą do dalszego usprawnienia jakości pracy placówki i stanowić będą inspirację do wprowadzenia nowych usług.

×