×
Statystyka 2010

Na ogólną statystykę Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi w roku sprawozdawczym złożyła się działalność placówki głównej oraz filii w Bęble.
 
 
Udostępnianie zbiorów GBP w Wielkiej Wsi
W 2010 roku zarejestrowano 881 czytelników, którzy łącznie wypożyczyli 10705 zbiorów.
 
Wypożyczenia:
– książek : 10367
– czasopism nieoprawnych: 181
– zbiorów specjalnych: 157
 
W bibliotece głównej funkcjonuje czytelnia internetowa, którą w roku sprawozdawczym odwiedziło 1104 osoby.
 
W filii w Bęble zarejestrowano 185 czytelników , którzy łącznie wypożyczyli 1938 zbiorów.
Z Czytelni Internetowej w Bęble skorzystało 430 osób.
Razem z filią zarejestrowaliśmy 1066 czytelników czyli o 80 osób więcej niż w 2009 roku.

Finanse, zbiory biblioteczne
Fundusze na zakup zbiorów pochodziły z 3 źródeł.
 
Dotacja organizatora: 17855,00 zł
 
Dotacja z Biblioteki Narodowej: 2290,00 zł
 
Dotacja z Fundacji Orange: 131,00 zł
 
Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan zbiorów razem z filią w Bęble to 15042 egz. oraz 128 egz. zbiorów specjalnych.
 
Nowości wydawnicze zakupione w 2010 r.: 952 egz. o wartości 20 276,00 zł.
 
W tym książki audio zakupione w 2010 r.: 11 egz. o wartości 265,00 zł
 
Dary książkowe otrzymane od czytelników 104 woluminy książek na łączną kwotę 1987,00 złotych.
 
 
Prenumerata czasopism
Biblioteka dysponowała 13 tytułami czasopism zakupionych za kwotę 1788,00 zł.
 
 
Promocja książek i czytelnictwa
– Pracownicy GBP w Wielkiej Wsi na różne sposoby promowali książki i czytelnictwo. Łącznie w imprezach uczestniczyło 453 osób (gł. dzieci i młodzież).
– W ramach DKK zorganizowano spotkanie autorskie (Joanna Olech – 19.04.2010)
– Zorganizowano tematyczne spotkania dla dzieci w czasie ferii oraz spotkanie z Teatrem Nikoli.
– W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” biblioteka zorganizowała spotkania z dziećmi w trakcie których czytane były ciekawe książki. W bibliotece dzieciom czytali m.in.: Zastępca Wójta Krzysztof Wołos, Marcin Ziobro dziennikarz z RMF oraz pracownicy biblioteki.
– Przy bibliotece działa DKK oraz MDKK.
– Po raz drugi biblioteka włączyła się w ogólnokrajowe obchody „Tygodnia Bibliotek”. W ramach akcji odbyło się spotkanie z ilustratorką książek Grażyną Dłużniewską, Włodzimierzem Wową Brodeckim, Akademią Szybkiego Czytania.