×

Statystyka

Statystyka

Początek roku to czas kiedy analizujemy dane statystyczne, wypełniamy różnego rodzaju tabelki głowiąc się i przeliczając, aby w każdej z nich wprowadzone wartości zgadzały się. Jak co roku zastanawiamy się, dlaczego nikt do tej pory nie przygotował jednej i bardziej obszernej tabelki ministerialnej, tylko od kilkunastu lat wypełniamy dwie z podobnymi danymi, które powinny się pokrywać jednak różnią się sformułowaniami, które utrudniają i wydłużają czas rozliczenia. Aż chce się powiedzieć, że robimy jedną i tą samą robotę dwa razy. Po tak dokładnej i podwójnej analizie nasze dane statystyczne przedstawią się następująco:

14 stycznia 2019
Początek roku to czas kiedy bibliotekarze żonglują różnymi cyferkami w celu opracowania sprawozdań z działalności biblioteki publicznej w 2018 r.…

Więcej
24 stycznia 2018
Początek roku to czas kiedy analizujemy dane statystyczne, wypełniamy różnego rodzaju tabelki głowiąc się i przeliczając, aby w każdej z…

Więcej
16 stycznia 2017
Początek nowego roku to czas analizowania ilościowych danych za 2016 rok dotyczących usług bibliotecznych.

Więcej
5 stycznia 2016
Liczbowe nowinki za 2015 rok

Więcej
1 stycznia 2016
Początek stycznia to czas analizowania danych za ubiegły rok i licznych sprawozdań z realizacji projektów czy działalności podstawowej biblioteki.

Więcej
20 stycznia 2015
Telegraficzny skrót najważniejszych danych statystycznych za 2016 r.

Więcej
1 stycznia 2015
Jest taka fajna biblioteka niedaleko Krakowa…

Więcej
1 stycznia 2014
1500 czytelnik !

Więcej
1 stycznia 2013
Stan księgozbioru w Bibliotece w Wielkiej Wsi na koniec 2012 r. wyniósł 12623 woluminy .

Więcej
1 stycznia 2012
W 2011 roku zarejestrowano łącznie 1188 czytelników

Więcej
1 stycznia 2011
Na ogólną statystykę Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi w roku sprawozdawczym złożyła się działalność placówki głównej oraz filii w Bęble.

Więcej
1 stycznia 2010
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi zarejestrowała 795 czytelników

Więcej
1 stycznia 2009
Na ogólną statystykę złożyła się działalność oddziału głównego, filii bibliotecznej w Bęble oraz punktu bibliotecznego w Białym Kościele.

Więcej
1 stycznia 2008
Stan księgozbioru w GBP w Wielkiej Wsi z Filią w Bęble na dzień 31.12.2007 r. wynosił 15.330 woluminów.

Więcej