×

Statystyka

Telegraficzny skrót najważniejszych danych statystycznych za 2016 r.

Początek nowego roku to czas analizowania ilościowych danych za 2016 rok dotyczących usług bibliotecznych. Z perspektywy czasu to również czas analizowania jakościowych usług, bowiem biblioteka w kwietniu 2016 r. przeniosła się do nowoczesnego obiektu, co wpłynęło na poprawę nie tylko komfortu pracy pracowników, ale przede wszystkim na większe zainteresowanie ze strony mieszkańców gminy i nie tylko. Wydawałoby się, że miejsce w którym znajduje się biblioteka nie ma, aż takiego znaczenia, bo przecież liczą się nowości książkowe i usługi jakie oferuje. Z perspektywy czasu i funkcjonowania w nowoczesnym budynku okazało się, że atrakcyjne wnętrza biblioteki wpływają na większe zainteresowanie i mieszkańcy chętniej do niej zaglądają.
 
Chcemy, aby mieszkańcy w 2017 roku kojarzyli bibliotekę z miejscem inspirującym, otwartym i niezwykle aktywnym poprzez realizację projektów, ciekawych inicjatyw czy współpracę z różnymi jednostkami w szerokim aspekcie znaczenia tego słowa. W 2016 r. zapisaliśmy do biblioteki 1729 czytelników czyli o 144 osoby więcej niż w 2015 r. Uzyskaliśmy również wysoką liczbę wypożyczeń 35 100 książek, audio, czy edukacyjnych gier planszowych. W tym najliczniej wypożyczano literaturę dla dorosłych 16314, następnie literaturę dla młodzieży 9756, literaturę popularnonaukową 6843, audiobooki 1437, edukacyjne gry 467 oraz 283 czasopisma. Liczba odwiedzin wyniosła 15267 i tu odnotowaliśmy wzrost.
 
Zakupiliśmy 698 jednostki inwentarzowe (książki, audio, edukacyjne gry planszowe) za łączną kwotę 18498,85 zł z czego 8640,00 zł pochodziło z dofinasowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla uzupełnienia informacji, co do liczby zakupionych książek w bibliotece pojawiło się aż 635 nowości książkowych, 55 audiobooków oraz 8 gier planszowych.
 
Coraz więcej osób korzysta z usług elektronicznych, tak więc dane te przedstawiają się następująco: zestawienie operacji logowania do katalogu 4665, zestawienie rezerwacji 970, zestawienie zamówień 710, zestawienie operacji prolongat 1317 osoby.
 
W wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę uczestniczyło 2661 osób.
 
Ten rok zaczyna się bardzo aktywnie i mamy nadzieję, że wpłynie to korzystnie na wskaźniki, które co roku przedstawiamy Państwu. W tym roku również będzie możliwość współtworzenia księgozbioru razem z mieszkańcami, tak więc zachęcamy Państwa do składania propozycji co do zakupu nowości książkowych za pośrednictwem formularza zaproponuj książkę dostępnego na stronie internetowej biblioteki.
 
Tekst J. Patej

16 stycznia 2017

Początek nowego roku to czas analizowania ilościowych danych za 2016 rok dotyczących usług bibliotecznych.


Więcej
5 stycznia 2016

Liczbowe nowinki za 2015 rok


Więcej
1 stycznia 2016

Początek stycznia to czas analizowania danych za ubiegły rok i licznych sprawozdań z realizacji projektów czy działalności podstawowej biblioteki.


Więcej
20 stycznia 2015

Telegraficzny skrót najważniejszych danych statystycznych za 2016 r.


Więcej
1 stycznia 2015

Jest taka fajna biblioteka niedaleko Krakowa…


Więcej
1 stycznia 2014

1500 czytelnik !


Więcej
1 stycznia 2013

Stan księgozbioru w Bibliotece w Wielkiej Wsi na koniec 2012 r. wyniósł 12623 woluminy .


Więcej
1 stycznia 2012

W 2011 roku zarejestrowano łącznie 1188 czytelników


Więcej
1 stycznia 2011

Na ogólną statystykę Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi w roku sprawozdawczym złożyła się działalność placówki głównej oraz filii w Bęble.


Więcej
1 stycznia 2010

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi zarejestrowała 795 czytelników


Więcej
1 stycznia 2009

Na ogólną statystykę złożyła się działalność oddziału głównego, filii bibliotecznej w Bęble oraz punktu bibliotecznego w Białym Kościele.


Więcej
1 stycznia 2008

Stan księgozbioru w GBP w Wielkiej Wsi z Filią w Bęble na dzień 31.12.2007 r. wynosił 15.330 woluminów.


Więcej