×

Statystyka

Statystyka za 2017 rok.

Początek roku to czas kiedy analizujemy dane statystyczne, wypełniamy różnego rodzaju tabelki głowiąc się i przeliczając, aby w każdej z nich wprowadzone wartości zgadzały się. Jak co roku zastanawiamy się, dlaczego nikt do tej pory nie przygotował jednej i bardziej obszernej tabelki ministerialnej, tylko od kilkunastu lat wypełniamy dwie z podobnymi danymi, które powinny się pokrywać jednak różnią się sformułowaniami, które utrudniają i wydłużają czas rozliczenia. Aż chce się powiedzieć, że robimy jedną i tą samą robotę dwa razy. Po tak dokładnej i podwójnej analizie nasze dane statystyczne przedstawią się następująco.   W 2017 r. zapisaliśmy do biblioteki 1701 czytelników. Liczba wypożyczeń wyniosła 35990 w tym 33411 książek, 1698 audiobooków i 528 gier planszowych. Najliczniej wypożyczana była literatura dla dorosłych 16191,  następnie literatura dla młodzieży 9377 , literatura popularnonaukowa 7843, audiobooki 1698 , edukacyjne gry planszowe 528 oraz  czasopisma 353. Liczba odwiedzin wyniosła 16370. Zakupiliśmy 1198 jednostki inwentarzowe (książki, audio, edukacyjne gry planszowe) za łączną kwotę 29152,89 zł z czego 8390,00 zł pochodziło z dofinansowania z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla uzupełnienia informacji, co do liczby zakupionych książek w bibliotece pojawiło się aż 1077 nowości książkowych, 100 audiobooków oraz 21 gier planszowych. Coraz więcej osób korzysta z usług elektronicznych, tak więc dane te przedstawiają się następująco: zestawienie operacji logowania do katalogu 4338, zestawienie rezerwacji 1022, zestawienie zamówień 904, zestawienie operacji prolongat 1440 osoby. Stronę internetową w 2017 r. odwiedziło 28382 osób.

 

Oprac. J. Patej

24 stycznia 2018
Początek roku to czas kiedy analizujemy dane statystyczne, wypełniamy różnego rodzaju tabelki głowiąc się i przeliczając, aby w każdej z…

Więcej
16 stycznia 2017
Początek nowego roku to czas analizowania ilościowych danych za 2016 rok dotyczących usług bibliotecznych.

Więcej
5 stycznia 2016
Liczbowe nowinki za 2015 rok

Więcej
1 stycznia 2016
Początek stycznia to czas analizowania danych za ubiegły rok i licznych sprawozdań z realizacji projektów czy działalności podstawowej biblioteki.

Więcej
20 stycznia 2015
Telegraficzny skrót najważniejszych danych statystycznych za 2016 r.

Więcej
1 stycznia 2015
Jest taka fajna biblioteka niedaleko Krakowa…

Więcej
1 stycznia 2014
1500 czytelnik !

Więcej
1 stycznia 2013
Stan księgozbioru w Bibliotece w Wielkiej Wsi na koniec 2012 r. wyniósł 12623 woluminy .

Więcej
1 stycznia 2012
W 2011 roku zarejestrowano łącznie 1188 czytelników

Więcej
1 stycznia 2011
Na ogólną statystykę Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi w roku sprawozdawczym złożyła się działalność placówki głównej oraz filii w Bęble.

Więcej
1 stycznia 2010
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi zarejestrowała 795 czytelników

Więcej
1 stycznia 2009
Na ogólną statystykę złożyła się działalność oddziału głównego, filii bibliotecznej w Bęble oraz punktu bibliotecznego w Białym Kościele.

Więcej
1 stycznia 2008
Stan księgozbioru w GBP w Wielkiej Wsi z Filią w Bęble na dzień 31.12.2007 r. wynosił 15.330 woluminów.

Więcej