×

Nowości

Nowości w bibliotece:

Przejdź bezpośrednio do zakładki <nowości> w katalogu on-line!
Kliknij w poniższy link lub obrazek i sprawdź, co nowego mamy dla Ciebie!

http://wielkawies-gbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=492&typ=repl&plnk=nowosci

 

"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi realizuje zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do bibliotek publicznych.
Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Dzięki temu programowi pozyskujemy dodatkowe środki finansowe na wzbogacenie księgozbioru biblioteki oraz filii.

Dotacje na zakup nowości w poszczególnych latach wyniosły:
2018: 9 040 zł
2017: 8 390 zł
2016: 8 640 zł
2015: 8110 zł
2014: 5710 zł
2013: 5500 zł
2012: 4910 zł
2011: 3440 zł
2010: 2290 zł
2009: 2540 zł
2008: 5480 zł
2007: 5480 zł