×

Nowości

"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"

Biblioteka co roku bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.
 
W roku 2016 program nosi nazwę „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Dzięki tej inicjatywie pozyskujemy dodatkowe środki finansowe na wzbogacenie księgozbioru biblioteki oraz filii.
 

 
 
Dotacje na zakup nowości w poszczególnych latach wyniosły:
 
2017: 8 390 zł
2016: 8 640 zł
2015: 8110 zł
2014: 5710 zł
2013: 5500 zł
2012: 4910 zł
2011: 3440 zł
2010: 2290 zł
2009: 2540 zł
2008: 5480 zł
2007: 5480 zł